Socratisch gesprek: Moet je chaos bestrijden?
zondag 7 april 2024 14:00 - 16:00
Locatie Bibliotheek Enschede Centrale
Categorie Activiteiten voor volwassenen
Download Toevoegen aan agenda
Terug

Socratisch gesprek: Moet je chaos bestrijden?

Georganiseerd door Filosofiecafé Twente

Socratisch gesprek onder begeleiding van Timon Meynen over de vraag 'Moet je chaos bestrijden?'

Deze dialoogvorm begint met een fundamentele filosofische vraag, in dit geval ‘Moet je chaos bestrijden?’, die je niet kunt beantwoorden door het verzamelen van (nog meer) informatie, maar alleen door er goed over na te denken en er met anderen over van gedachten te wisselen.
In het socratisch gesprek wordt deze vraag onderzocht aan de hand van een concreet geval dat door een van de deelnemers wordt ingebracht. De volgende stap is het komen tot een zogenaamde kernbewering over deze gebeurtenis. Door de rechtvaardiging van de kernbewering te onderzoeken, kom je uiteindelijk op een of meer algemene uitspraken of principes die een antwoord vormen op de uitgangsvraag. Daarbij is het streven om te komen tot consensus, maar als dat niet mogelijk blijkt, wordt wel duidelijk waarin de deelnemers van mening verschillen.

Timon Meynen

Het socratisch gesprek wordt begeleid door Timon Meynen. Hij is filosoof en psycholoog. Vanuit Filosofische Praktijk Faidros (www.faidros.nl) begeleidt hij particulieren en groepen bij bezinning over fundamentele vragen. Hij is tevens secretaris van het bestuur van Filosofiecafé Twente.

Aanmelden

Deelname bedraagt € 12,50 per persoon.
Meld je vooraf aan via secretaris@filosofiecafetwente.nl
Er kunnen maximaal 15 personen deelnemen.

Maand van de Filosofie
April is de Maand van de Filosofie. Dan worden door heel Nederland filosofische activiteiten georganiseerd rondom een telkens wisselend thema. In 2024 is dat ‘Chaos.’